Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu

Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu – Bài làm 1 Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920 ở làng Phú Lai – Quảng Điền – Thừa Thiên Huế, mất ngày 9/12/2002 tại Hà Nội. Ông thân sinh là một nhà nho nghèo nhưng rất yêu thơ, ham sưu tầm ca…

Phân tích tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – Bài làm 1 Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị cuả Người. Trong số những…

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng Xà nu

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng Xà nu – Bài làm 1 Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu. Ông vốn là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ . Ông là ngòi bút gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, có nhiều thành tựu nhất…