Văn mẫu lớp 12

Đường tròn – Chuyên đề Hình học 10

Đánh giá bài viết

Đường tròn – Chuyên đề Hình học 10

Hướng dẫn

Loading...

Đường tròn – Chuyên đề Hình học 10 – Tài liệu tham khảo –

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

1. Phương trình đường tròn.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG 1: Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.

DẠNG 2: Viết phương trình đường tròn

DẠNG 3: Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn

DẠNG 4: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

Loading...

Loading…

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG 1: Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.

Loading…

DẠNG 2: Viết phương trình đường tròn

Loading…

DẠNG 3: Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn

DẠNG 4: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn

» Tải về file PDFtại đây.

» Hướng dẫn giải chuyên đề tại đây.

Xem thêm:

– Hệ thức lượng trong tam giác – Chuyên đề Hình học 10

– Khoảng cách và góc – Chuyên đề Hình học 10

Tags:Giải Toán 10 · Giáo án Toán 10 · Toán 10

Theo Hocsinhgioi.com